Facebook Twitter
health--directory.com

Những Nguy Hiểm Của Amiăng

Đăng trên Tháng Hai 25, 2022 bởi Gino Mutters

Nếu bạn duyệt báo hoặc xem tin tức hàng đêm, thì có khả năng bạn đã phát hiện ra một vài nguy hiểm của amiăng. Tuy nhiên, điều thường bị bỏ qua trong các tin nhắn này là amiăng cũng cung cấp một số thuộc tính hữu ích. Nếu được sử dụng có trách nhiệm và được duy trì trong hình dạng tốt, amiăng có thể có lợi mà không gây hại.

Amiăng là gì? Từ xác định kính hiển vi, các khoáng chất silicat sợi tự nhiên. Những khoáng sản này đã hữu ích trong nhiều năm bởi ngành công nghiệp xây dựng. Ba dạng amiăng điển hình nhất là chrysotile, amosite và crocidolite. Amiăng thường được tìm thấy trong cách nhiệt, chống cháy, lợp, sàn, cùng với các vật liệu xây dựng khác. Hiệu quả của các sợi và khả năng chống nhiệt của amiăng và các vật liệu này rất hữu ích.

Tại sao, sau đó, mọi người sợ amiăng? Chà, amiăng thực sự là một chất gây ung thư, độc hại. Vật liệu có chứa amiăng không phải là rủi ro sức khỏe nếu chúng không bị xáo trộn. Tuy nhiên, nếu các vật liệu này bị hư hại, các sợi amiăng tách biệt và không khí. Đó là khi sự tiếp xúc của con người có thể sẽ xảy ra, vì amiăng có thể được hít vào phổi.

Mặc dù không có "mức độ an toàn" tiếp xúc đã được xác định, các vấn đề sức khỏe bình thường hơn với sự tiếp xúc lớn hơn và dài hơn với các sợi. Một vài trong số các vấn đề sức khỏe này bao gồm bệnh lý bụng, ung thư trung biểu mô và ung thư phổi. Điều đó không đúng là amiăng gây ra đau đầu hoặc đau cơ, như đã từng tin. Các vấn đề y tế ngay lập tức như họ hiếm khi được nhìn thấy. Trong hầu hết các trường hợp, hầu hết các phân nhánh sức khỏe gây tổn hại cho việc phơi nhiễm amiăng không nổi lên cho đến một thời gian dài sau đó. Có lẽ đó là lý do tại sao người mua xây dựng khá khó khăn khi thận trọng khi kiểm tra amiăng được thực hiện.

Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) đang triển khai một ứng dụng cho các trường học cùng với các chủ sở hữu tòa nhà khác để giữ mức độ sợi amiăng thấp. Để bảo vệ sinh viên và cư dân, chương trình này nhằm hướng dẫn mọi người cách chính xác nhận biết các tài liệu chứa amiăng. Ngoài ra, nó giáo dục mọi người về cách chính xác để kiểm soát các vật liệu này và cách ngăn ngừa tiếp xúc. Với giáo dục đúng đắn và quản lý cẩn thận, các mối đe dọa sức khỏe từ amiăng về mặt lý thuyết có thể được ngăn chặn về mặt lý thuyết.