Facebook Twitter
health--directory.com

Vad Behöver Du Veta Om Schizofreni

Publicerat på December 5, 2021 av Gino Mutters

Schizofreni kan vara en obotlig psykisk sjukdom. Det anses verkligen betraktas som en psykotisk störning som gör att personen kämpar för att länka tankar, känslor och beteende. Detta resulterar i ett tillbakadragande från hans personliga relationer och verklighet. I schizofreni genomgår människor psykotiska avsnitt. En psykotisk episod kan vara termen myntad för onödiga och ovanliga humörsvängningar, bli rastlösa och ivriga utan motiveringen och dras tillbaka. Schizofreni påverkar/hindrar således djupt funktionen i ditt respektive tänkande, uppförande, sociala och personliga liv.

När kunde det vara schizofreni?

De olika symtomen är verkligen en ledtråd till de olika typerna av schizofreni. Indikatorerna som i stort sett delas upp i tre kategorier varierar således med formerna av schizofreni.

Positiva symtom- schizofren har problem med hallucinationer och villfarelser. De är de positiva symtomen. Hallucinationer skapar en person som ser föremål som faktiskt inte är där. Till exempel kan han uppfatta ett rep som ligger i närheten som en orm och få förstenad av den. I händelse av villfarelser kan den genomsnittliga personen tänka sig vara någon, vilket han inte kunde vara. Han blir omedveten om sanningen och kommer in i sin egen imaginära värld. Detta kan vara för dödligt ibland för schizofren och även för alla de nära honom.

De positiva symtomen indikerar ofta den mest typiska typen av schizofreni som kallas "paranoid schizofreni". Hallucinationerna och villfarelserna gör att den genomsnittliga personen blir en paranoid som ständigt är rädd för någon eller något.

Negativa symtom- visas när personen uppför sig, till exempel en skyltdocka, dvs han kommer inte att agera eller visa någon känsla. Han blir tråkig, impassiv, opåverkad men fortfarande personlighet och visar därmed en reaktion mindre eller katatonisk uppförande.

"Katatonisk schizofreni" anses fungera som orsaken till dessa indikatorer.

Oorganiserade indikatorer- visa en persons förvrängda tankar och minne; Han kunde kämpa för att ansluta olika evenemang, förstå dem och gör eller säger något om och om igen.

Detta ovanliga och förvirrade beteende är främst orsaken till "oorganiserad typ" av schizofreni. Men om de yttre symtomen är till skillnad från dessa, tros din schizofreni vara av odifferentierad typ.

Vem blir påverkad?

Tyvärr är de exakta orsakerna till schizofreni okända till datum. Men erfarenhet har gjort det möjligt för läkare att posera några speciella faktorer som åberopar och provocerar schizofreni.

Gener över hela världen överförs schizofreni genetiskt. Studier avslöjar att de som har haft en familjegruppshistoria av den mentala störningen är mycket benägna att lida av den.

Obalansen i sinnekemikalien som kallas 'dopamin' stör ofta sinnet som fungerar och producerar schizofreni.

En ovanlig struktur eller hjärnbearbetning är en god anledning bakom schizofreni.

Förändring i hormoner vid början av puberteten, under graviditet, mer än stresshormon i kroppen och all viral infektion kan perfekt utveckla schizofreni.

Beroende av narkotika kan ibland leda till schizofreni.

Förebyggande och medicinering

För att undvika ofta förekomst av psykotiska avsnitt föreskriver läkare läkemedel efter några tester. Efter att testerna bekräftar den mentala störningen som den enda schizofreni, påbörjas behandlingen. Läkemedlen som föreskrivs är mycket effektiva i stor utsträckning, om en schizofren blir oregelbunden i dosering, återfaller schizofreni omedelbart.

Numera har olika andra behandlingar som Electro slutgiltig terapi (ECT), personlig terapi, djurassisterad och stamcellterapi slutat vara för fördelaktigt för att bota schizofreni i stor utsträckning. Bortsett från dessa betonar läkare en balanserad diet som levererar alla viktiga näringsämnen till din kropp och den är rik på vitamin E -antioxidant.