Facebook Twitter
health--directory.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 8

Các Sản Phẩm Gia Dụng Thông Thường Có Thể đầu độc Con Cái Của Bạn

Đăng trên Tháng Tư 4, 2021 bởi Gino Mutters
Ai đó bị đầu độc cứ sau vài giây.40% các trường hợp liên quan đến trẻ em dưới độ tuổi 3.50% các trường hợp liên quan đến trẻ em dưới tuổi 6.Vì điều này, điều đó rất quan trọng là hóa chất hộ gia đình rất quan trọng trong tủ cao hơn từ tầm với của trẻ em.Trong 75% các trường hợp, chất độc là một sản phẩm gia dụng tiêu chuẩn (tức là thuốc theo toa, thuốc giảm đau không kê đơn, vitamin, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân và các sản phẩm làm sạch, nhà máy gia đình, các sản phẩm thuốc lá và rượu)...